D.A.F.T. Related events & participants: THE (deviant) ART FESTIVAL in Trollhättan

Fred Lindberg started THE (deviant) ART FESTIVAL as a society and network of contemporary artists in London 2005. The thought behind these art events was to put people and ideas together rather than single pieces of art. To create a foundation for collaborations. In 1937 Hitler exhibited “Entartete Kunst”, 1962 came Fluxus events like “The Festival of Misfits” and today our Art is striving to exist in-between being singled out as a degenerate, or choosing to be a misfit.

My Photo
Name:
Location: London, Hackney

Monday, January 12, 2009

(deviant) Artist's other projects: John & Per-Arne takes their KANSLIBYRÅN to Gallery Pictura

The "Kanslibyrån"s show on Galleri Pictura in Lund, Sweden opens this saturday 17 januari, at 16-20 "Galleri Picturas nya utställning visar delar av Kanslibyråns irrationella, trotsiga och ibland märkliga verksamhet, Kanslibyrån är en aktivistgrupp och mini-institution som består av konstnärerna Per-Arne Sträng och John Huntington.

Kanslibyrån är ett konstnärligt samarbete med en agenda. Det vi ser är en kamp i vardagen där rationalitet, lydnad och effektivitet ifrågasätts på ett både publikt och personligt plan.

I utställningen på Galleri Pictura i Lund ser vi dokumentation av tidigare genomförda aktioner och en stor installation av papper. "Aktion nr. 175: Vika för många pappersflygplan", fungerar som rumslig gestaltning av Kanslibyråns ideal."

open 17 jan– 7 feb

Svartbrödersgatan 3, Lund, Sweden

Tue-Sat 14-17, Thurs 16-19

More Info about KANSLIBYRÅN