D.A.F.T. Related events & participants: THE (deviant) ART FESTIVAL in Trollhättan

Fred Lindberg started THE (deviant) ART FESTIVAL as a society and network of contemporary artists in London 2005. The thought behind these art events was to put people and ideas together rather than single pieces of art. To create a foundation for collaborations. In 1937 Hitler exhibited “Entartete Kunst”, 1962 came Fluxus events like “The Festival of Misfits” and today our Art is striving to exist in-between being singled out as a degenerate, or choosing to be a misfit.

My Photo
Name:
Location: London, Hackney

Tuesday, July 01, 2008

THE (deviant) ART FESTIVAL 2008

THE (DEVIANT) ART FESTIVAL ÄR TILLBAKA I SVERIGE!

Initiativtagare och arrangörer till denna uppmärksammade konsthändelse är som vanligt Fred(rik) Lindberg och Joanna Ageborn, två erfarna konstnärer skolade huvudsakligen i London, Amsterdam och Göteborg. Det som tidigare var något så ovanligt som en konstfestival i Trollhättan med uteslutande brittisk konst, har nu utvecklats till ett internationellt nätverk med unga konstnärer från hela världen. Utställningens tyngdpunkt detta tredje år ligger dock istället på Nordisk samtidskonst.

Som konsthappening är The (deviant) Art Festival unik i sitt slag och lämnar sällan publiken oberörd, uppmärksamheten sträcker sig ofta utanför den vanliga konstkretsen. Festivalen och dess deltagare har redan säkrat en plats i konstlivet med diverse utmärkelser och engagemang i utställningar så som Independents Biennal i Liverpool och YoungContemporaries i London samt även events i Göteborg och Örebro.
The (deviant) Art Festival levererar ett rikt program av film, musik och poesi i samarbete med Konsthallen i Trollhättan. Förutom de tre huvudarenorna Konsthallen, Galleri Pumphuset och MOCAP utlovas även udda upplevelser i det offentliga rummet för den som har sinnena på skaft.
Initiativtagarna har även i år byggt vidare på sina idéer kring atmosfär och mänsklig interaktion för att skapa något större än varje enskilt konstverk och detta verkar vara kärnan till det som så ofta gör The (deviant) Art Festival till en udda och spännande konstupplevelse där konstnärer med olika bakgrund möts i en blandning av fasta utställningar och lekfulla konstaktioner. Festivalen kommer som tidigare att ha en stark betoning på installationer, performance och platsspecifika verk.
Välkommen och upplev, deltag och reagera!
KONSTHALLEN TROLLHÄTTAN
Kungsgatan 25 (i Folkets Hus/Kulturhuset)
Tel. 0520 - 49 64 53, 49 64 54
Öppet: Tis-Lör 12-16
www.periferi.nu
PUMPHUSET Öppet: Tis-Lör 12-16
Pumphuset ligger mellan Folkets Park och Hjulkvarns Camping

Bilder och information om deltagare och tidigare festivaler:
www.deviantARTfestival.blogspot.com
Mail: deviantartfestival@gmail.com
Tel. 0520 - 49 64 53

(Brådskande ärenden ring: 0704 32 33 40)